SNØRYDDING

Etter flere runder med snøbrøyting i gatene vil snøen pakke seg godt inn mellom parkerte biler eller samles i store hauger. Dette fører til at det blir vanskelig å utnytte parkeringsplassene fullt ut. Da vil det være på tide med snørydding for å fjerne snø fra området.

Driftsavtale på snørydding

Ved inngåelse av kontrakt på driftsavtale om snøbrøyting, vil det være mulig å legge til et ønske om at det foretas snørydding. Dette kan være aktuelt for deg som ikke har redskapene selv eller ikke har disse tilgjengelig. Foruten en fast driftsavtale så tar vi også på oss temporære oppdrag ved tilkalling. Snørydding vil skje etter at vi har gitt god varsel i forkant. Det vil gjøre selve snøryddingen mer effektiv om biler ikke blokkerer for utføring av oppgaven.

Ikke bare kan vi gjøre snørydding i gate eller langs fortau, men vi har også mulighet til å ta på oss oppdrag for å få fjernet snø fra hustak.
Snørydding fra hustak kan fort kan fort være farlig å utføre selv med tanke på rasfare og eventuelt dannelse av istapper. Taket i seg selv vil merke tyngden av snø og kan gi etter.

Hvis vi ikke kommer til med tradisjonelle verktøy vil vi kunne sikre at veier er ryddet for snø og is med andre hjelpemidler.

Av og til vil det ikke passe seg å bruke maskiner til arbeidet. Vi kan da sette inn mannskap som tar for seg måking av snø ved inngangspartier, trapper og gangveier. Da bruker vi som regel spade, kost, barkespade for å hakke opp is og snøfreser.
 
Etter gjennomført snørydding vil vi se til at vei og fortau er sikre å ferdes på igjen. Avhengig av temperaturen vil strøing av enten grus eller salt være aktuelt.

Be om en uforpliktende prat

Benytt deg av bestillingsskjema på siden for et uforpliktende tilbud. Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål om dette kan passe deg eller hvilke andre tjenester vi kan tilby. Du vil bli kontaktet så fort vi hører fra deg.

Haster det? Ring vår alarmtelefon +47 400 96 900

Be om et uforpliktende tilbud

Ved å klikke send godtar og bekrefter du vår personvernerklæring