Personvernerklæring og informasjonskapsler

FareForRas.no, eid av Ren Service AS, ved daglig leder, er databehandler for personopplysninger i forbindelse med våre kundeforhold.

Ren Service AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for:

 • Kontaktopplysninger til kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig
 • Ansatte, innleide rådgivere og kandidater til fremtidige stillinger
 • Brukere av våre nettsider

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd). Har du spørsmål rundt dine rettigheter ifm personvern i Ren Service AS, kontakt post@renservice.no.

Databehandlere

Ren Service AS har flere databehandlere:

 • Microsoft for Office365 for kontorstøtte verktøy, samt e-poster om ansatte og kommunikasjon via e-post med kunder. Lagres i skyen i Europa i Office365 hos
 • Microsoft.
 • Karmi AS for nettverk og datakommunikasjon
 • Phonero AS for telekommunikasjon
 • SuperOffice for CRM
 • Mamutt AS for lønns- og regnskapsdata
 • SuperOffice AS, MailChimp og Survey Monkey for utsendelse av nyhetsbrev, kampanjer og spørreundersøkelser

En standard databehandleravtale eksisterer mellom Ren Service AS og våre databehandlere. Personopplysninger utleveres ikke fra Ren Service AS til andre aktører, uten samtykke fra den registrerte.

Behandling av personopplysninger ifm kunde- og leverandørforhold

Ren Service AS er databehandler for personopplysninger tilknyttet kunder, referanser, leverandører og andre som vanligvis er offentlig tilgjengelig. I forbindelse med dialog rundt eksisterende kundeforhold samtykker kunden til behandlingen relatert aktuelt kundeforhold. Det innebærer samtykke til:

 • Lagring av kontaktinformasjon ansett som nødvendig for utsendelse av tilbud, ordrebekreftelse, varer og faktura, slik som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Informasjonen i denne behandlingen, hvor Ren Service AS er behandlingsansvarlig, vil normalt lagres så lenge kundeforholdet eksisterer. Ved eventuelt opphør av kundeforholdet vil normalt informasjonen slettes etter 2 år.

Behandling av personopplysninger for ansatte, innleide rådgivere og kandidater

Ren Service AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger for ansatte og innleide rådgivere i Ren Service AS, i tillegg til kandidater som har søkt på arbeid i Selskapet. Personopplysninger og lønnsinformasjon lagres i Microsoft Office365 for kontorstøtte verktøy samt i SuperOffice og Mamutt (lønns- og regnskapsprogram). Behandlingen baseres på ansettelsesavtale. Ansatte og innleide rådgivere har rettigheter ihht Personopplysningsloven.

Vi ønsker å sikre at du beholder kontrollen over dine personopplysninger

 • Du har rett til å bli informert om hvordan personopplysningene dine blir behandlet.
 • Du kan når som helst modifisere dine personverninnstillinger, for eksempel i relasjon til direktemarkedsføring og be om at personopplysningene dine blir behandlet eller ikke.
 • Du har du rett til å få tilgang til og å korrigere alle opplysninger vi har om deg.
 • Du kan be om å motta dine personopplysninger gitt oss, i et strukturert, vanlig brukt og i et maskinlesbart format (skulle du ønske å dele dem med et annet selskap)
 • Du kan be om at personopplysningene dine blir slettet.
 • Du kan klage til Datatilsynet i Norge på behandlingen av personopplysninger.

Send oss en e-post til post@renservice.no hvis du ønsker å gjøre det.

Ren Service AS nettsted

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av Adseo AS. Det er kun Ren Service AS og databehandlerne som har tilgang til opplysningene som samles inn. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.
Følgende informasjonskapsler brukes på renservice.no:

 • Analyseverktøyet Google Analytics bruker informasjonskapsler til å produsere statistikk som viser bruksmønsteret for renservice.no.
 • Vår publiseringsløsning, plasserer en informasjonskapsel på din maskin for å begrense visse tilgangsrettigheter til brukere med administrative roller. Denne informasjonskapselen blir liggende i ett døgn.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7. Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Spørreundersøkelser
Selskapets markedsavdeling har ansvaret for Ren Service AS spørreundersøkelser. Ren Service AS bruker Survey Monkey til å gjennomføre undersøkelser. Vi vil alltid informere om formålet med spørreundersøkelsen, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Ren Service AS vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt.

Anonyme undersøkelser
Dersom undersøkelsen er anonym, vil ikke Ren Service AS eller Survey Monkey samle inn noe informasjon som kan kobles til deg.

Identifiserbare undersøkelser
Dersom undersøkelsen ikke er anonym, kan Ren Service AS identifisere de som har besvart undersøkelsen. Vi kan også benytte Survey Monkey til å sende ut undersøkelser eller oppfølgingsspørsmål.