SNØBRØYTING

Fare For Ras tilbyr snøbrøyting som en av våre mange tjenester. Vi  tar på oss brøyteoppdrag på gangveier, fortau og fellesarealer. Alle er velkommen til å ta kontakt med oss, enten du representerer et borettslag, sameie eller har behov for brøyting av privat eiendom.  Vi har alt av nødvendig utstyr tilpasset et hvert oppdrag.

Driftsavtale på snøbrøyting

Når høsten er kommet godt i gang, er det på tide å gjøre seg klar for vinteren. Selv om ingen kan forutsi hvilke snømengder vi har i vente vil det likevel være smart å ha en fast kontrakt som sikrer deg brøyting til rett tid. Selv om vi påtar oss temporære oppdrag vil vi anbefale en fast driftsavtale gjennom sesongen. Vi på tar oss oppdrag for snøbrøyting hovedsakelig i Oslo og Akershus.

Hvis du inngår en driftsavtale vil vi fjerne snøen så snart det har vært et snøfall, uten at du trenger å kontakte oss. Før vi gjør avtale vil vi ta en befaring av området, gjerne før snøen har lagt seg for å avklare eventuelle områder der snøplog eller brøyteredskaper kan gjøre skade. Vi gir så et uforpliktende tilbud du kan vurdere. Pris for brøyting vil selvfølgelig variere etter omfanget.

Strøing av vei

Gjennom vinteren vil det være dager som er mer solfylte enn andre. Med solen kommer  også varmen som fører til at snø smelter og gjør  underlaget glatt når det fryser til  igjen. På grunn av temperatursvingningene kan det være lurt å ha en driftsavtale som sørger for trygge fortau og veier. Strøing tilbys i samme avtale dersom snøbrøyting vil være aktuelt.

Fare For Ras leverer flere vinter tjenester som kan være aktuelt for ditt område:

  • Istappfjerning – fjerne istapper på en sikker og profesjonell måte
  • Snørydding – kjøre bort snø som skaper problem
  • Måking av snø på taket – vi fjerner snø på taket

Strøing leveres i de fleste tilfeller som en del av en driftsavtale, men vi kan gjøre temporære oppdrag ved behov. Våre tjenester kan benyttes av bedrifter, gårdeiere og privatpersoner.

Strøing vil kunne skje på veier, fortau, stikkveier, innkjørsler og inngangspartier. Selve strøjobben skjer med bruk av maskin eller for hånd. Vi kan levere strøkasser der det er ønskelig. Ved bestilling vil vi sørge for at disse er fylt opp med strøsingel, sand eller salt.

Hvem er ansvarlig for strøing?

I Oslo er det forskjellige regler ut i fra  geografiske betingelser. Hvorvidt bygningen ligger innenfor Ring 1 er også av betydning. Om bygningen ligger innenfor ring 1 har gårdeier plikt å snarest fjerne snø og is fra fortau. Dette gjelder også strøing. Det skal strøs på grunn mot offentlig sted. Det skal være forsvarlig å bevege seg og pålegget fremsetter krav for at fortau ikke skal være gjensnødd eller glatt. Fortau skal feies snarest mulig dersom det brukes kjemiske midler for smelting. Utenfor ring 1 er det kommunen som skal sørge for dette med mindre annet er avtalt.

Bruk skjemaet på siden for en uforpliktende prat!

Eventuelt kan du bruke vår e-post post@fareforras.no eller ringe oss på telefon +47 400 96 900

Be om et uforpliktende tilbud

Ved å klikke send godtar og bekrefter du vår personvernerklæring